Certifikát ČSN EN ISO 14001:2005

Nabídka

Vybrané reference

EUROvrak s.r.o. - Odstavná plocha pro vozidla. IG průzkum základových poměrů a HG průzkum pro zasakování dešť. vod do horninového prostřadí

Ukázka našich prací 1

Holubice, 2013 EUROvrak s.r.o.