Hydrogeologie a sanační geologie

Nabídka

Vybrané reference

ČSOB - SHQ - podrobný Inženýrskogeologický, hydrogeologický, radonový a kontaminační průzkum pro projekční přípravu stavby v etapě DUR a pro vypracování dokumentace EIA

Ukázka našich prací 1

Radlice, 2014 AED project, a.s.