Inženýrská geologie

Nabídka

Vybrané reference

Výstavba administrativního objektu RH CENTRUM - Inženýrskogeologický, Hydrogeologický, základní korozní a radonový průzkum

Ukázka našich prací 1

Brno - Černovice, 2014 STK Heršpice, s.r.o.