Nabídka

Vybrané reference

Rousínov u Vyškova. HG průzkum pro zasakování dešťových vod do horninového prostředí na pozemku p.č. 1520/2

Ukázka našich prací 1

Rousínov u Vyškova, 2013 pan Víťa Pecl