Sanačně geologické průzkumy a odstranění ekologických zátěží

V oblasti sanační geologie nabízíme komplexní řešení související s problematikou znečištění horninového prostředí a podzemních vod – tzv. ekologických zátěží.  Jedná se o zátěže vzniklé v důsledku nesprávného hospodaření s nebezpečnými látkami v průmyslu i zemědělství.  Cílem sanačních prací je identifikace a odstranění těchto zátěží.

Hlavní obory činnosti:

  • realizace průzkumných prací (hydrogeologický, atmogeochemický průzkum, zonální odběry vzorků zemin, odběry stavebních materiálů, sedimentů z kanalizace atd.)

  • mapování zdroje kontaminace 

  • charakteristika velikosti a míry znečištění

  • identifikace kontaminantů a jejich chemické, fyzikální a toxikologické vlastnosti

  • určení směru a rychlosti šíření kontaminace a zpracování transportních modelů šíření kontaminantů

  • analýza rizik ohrožených subjektů

  • monitoring podzemních vod a horninového prostředí

  • posouzení potřeby a návrhy sanace

  • ekologické audity

Reference