Aktuality

Změna adresy a telefonního čísla

4.8.2020 K prvnímu srpnu naše společnost přesídlila do nového sídla na adrese Atriová 112/1, Brno - Ivanovice.
Při této příležitosti také došlo ke změně pevné linky do naší společnosti. Nové telefonní číslo je: 530 333 593

Lokalita Liberec-Perštýn

15.7.2015 Provedení hydrogeologického průzkumu a monitoringu, vypracování odborného posudku.

Lokalita Vážany nad Litavou

6.7.2015 Inženýrskogeologický posudek vlivu terénních úprav stavby sportoviště SVS Delta Racing Team na bezpečnost občanů a majetku v obci.

Lokalita Poděbrady - Městská knihovna a Záložna

26.6.2015 Provedení hydrogeologického posudku příčiny výskytu vody ve sklepení objektu knihovny.

Lokalita Modřice - CTPark Modřice

29.5.2015 Provedení hydrogeologického průzkumu a monitoringu.

Lokalita Modřice - Kovo-plazma s.r.o.

3.3.2015 Provedení hydrogeologického průzkumu pro zasakování.

Lokalita Staré Město - CTP Invest s.r.o.

3.3.2015 Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum v lokalitě Staré Město.

Centrála ČSOB - SHQ - Praha 5 - Radlice

3.3.2015 Podrobný inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum. Hydrogeologický průzkum pro vsakování. Kontaminační průzkum a průzkum staré ekologické zátěže. Příprava a měření vibrací a přesunu strukturálního hluku od dopravy.

Areál PALA s.r.o. v lokalitě Popůvky u Brna

18.2.2015 Podrobný HG průzkum pro zasakování dešťových vod do horninového prostředí.

Úpravna vody v lokalitě Pisárky

6.2.2015 Úpravna vody Pisárky - Jižní areál. Rekonstrukce areálových ploch a vjezdové vrátnice. Provedení hydrogeologického a inženýrskogeologického průzkumu.

Nabídka

Vybrané reference

k.ú. Chrlice - IG a HG průzkum pro výstavbu sídla společnosti RAWAT consulting s.r.o.

Ukázka našich prací 1

Brno - Chrlice, 2012 RAWAT consulting s.r.o.