Naše společnost provádí tyto služby

EN ISO 14001 EN ISO 9001

AQUA ENVIRO s.r.o.

Společnost byla založena v září roku 2003 dvěma společníky s cílem vytvořit dynamickou právnickou osobu, která bude schopna projektantům, investorům, stavebním společnostem a dalším zákazníkům nabídnout kompletní rozsah geologických průzkumných i projekčních prací, a to inženýrskogeologický průzkum pro zakládání staveb, hydrogeologický průzkum pro zasakování dešťových vod do horninového prostředí, hydrogeologický průzkum pro zajištění zdrojů podzemních vod pro individuální i hromadné zásobování a průzkum i monitoring starých ekologických zátěží.

Dále provádíme vlastní výstavbu vodních zdrojů, retenčně vsakovacích systémů, sanaci znečištění, provozujeme vodní zdroje a zajišťujeme výkon funkce balneotechnika a hydrogeologa u zdrojů přírodních minerálních vod.

Pro tyto činnosti má společnost zavedený a udržovaný systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2009 a systém enviromentálního managementu (EMS) podle ČSN EN ISO 14001.

Přečtěte si více o naší společnosti

Aktuality

Lokalita Liberec-Perštýn

15.7.2015 Provedení hydrogeologického průzkumu a monitoringu, vypracování odborného pos...

Lokalita Vážany nad Litavou

6.7.2015 Inženýrskogeologický posudek vlivu terénních úprav stavby sportoviště SVS Del...

Lokalita Poděbrady - Městská knihovna a Záložna

26.6.2015 Provedení hydrogeologického posudku příčiny výskytu vody ve sklepení objektu ...

Vybrané reference

k.ú. Komín - Administrativní objekt "Junrovská" - HG průzkum pro vsak dešťových vod

Ukázka našich prací 1

Brno - Komín, 2012 Martin Pelikán