Naše společnost provádí tyto služby

EN ISO 14001 EN ISO 9001

AQUA ENVIRO s.r.o.

Společnost byla založena v září roku 2003 dvěma společníky s cílem vytvořit dynamickou právnickou osobu, která bude schopna projektantům, investorům, stavebním společnostem a dalším zákazníkům nabídnout kompletní rozsah geologických průzkumných i projekčních prací, a to inženýrskogeologický průzkum pro zakládání staveb, hydrogeologický průzkum pro zasakování dešťových vod do horninového prostředí, hydrogeologický průzkum pro zajištění zdrojů podzemních vod pro individuální i hromadné zásobování a průzkum i monitoring starých ekologických zátěží.

Dále provádíme vlastní výstavbu vodních zdrojů, retenčně vsakovacích systémů, sanaci znečištění, provozujeme vodní zdroje a zajišťujeme výkon funkce balneotechnika a hydrogeologa u zdrojů přírodních minerálních vod.

Pro tyto činnosti má společnost zavedený a udržovaný systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2009 a systém enviromentálního managementu (EMS) podle ČSN EN ISO 14001.

Přečtěte si více o naší společnosti

Aktuality

Změna adresy a telefonního čísla

4.8.2020 K prvnímu srpnu naše společnost přesídlila do nového sídla na adrese Atriová ...

Lokalita Liberec-Perštýn

15.7.2015 Provedení hydrogeologického průzkumu a monitoringu, vypracování odborného pos...

Lokalita Vážany nad Litavou

6.7.2015 Inženýrskogeologický posudek vlivu terénních úprav stavby sportoviště SVS Del...

Vybrané reference

Výstavba haly LIFOCOLOR Brno na pozemku p.č.2828/221 - IG, HG a RA průzkum

Ukázka našich prací 1

Brno - Černovice, 2013 K4 a.s.