Hloubení průzkumných sond a vrtů

Pro snadné a rychlé provádění, zejména ve špatně přístupném terénu, používáme elektrickou ruční vrtnou soupravu Eijkelkamp. Tato technologie umožňuje mělké vrtání jádrovými vrtáky o průměrech 40 a 75 mm do zemin a silně zvětralých hornin s maximální hloubkou dosahu 5 až 6 m.  Vzhledem k nízkým provozním nákladům je tato technologie vhodná pro ověření základové půdy pro jednoduché objekty, pro průzkumy vsakování srážkových vod a pro sondáže sloužící k indikaci znečištění horninového prostředí v kontaminovaných územích.

Realizaci náročnějších vrtných prací provádíme ve spolupráci s vybranými a ověřenými firmami dle požadavků a finančních možnostech zákazníka.  Jedná se nejčastěji o provádění hydrogeologických průzkumných a monitorovacích vrtů a inženýrskogeologických jádrových vrtů pro průzkum základových poměrů. Při těchto pracích poskytujeme řízení prací a odborný dohled kvalifikovaným geologem.

Reference