Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

V oblasti nakládání s odpady nabízíme:

  • odběr vzorků odpadů a hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve smyslu vyhlášky č.376/2001 Sb., v platném znění. 

  • kontrolní testování přítomnosti kontaminantů v odpadech

  • odběr vzorků odpadů a odpadních vod podle potřeb původce a podle požadavků na způsob zneškodnění. Odběry provádí certifikovaná fyzická osoba.

  • předdemoliční průzkum kontaminace stavebních konstrukcí

  • řízení demoličních prací

  • výpočet množství odpadů, jejich kategorizace

  • výkon funkce odpadového hospodáře

  • výkon funkce sanačně ekologického dohledu v průběhu odstraňování odpadů

Reference