Naše práce

Zobrazeno: 1-5 z celkem 12
první | předchozí |  | poslední

Koncepce obnovy využívání zdrojůminerální vody v Náchodě - Bělovsi

Zákazník:
Město Náchod
Lokalita:
Běloves
Realizace:
2015
Náhled není k dispozici

Výstavba hal HK1 a HK2 - hydrogeologické posouzení vlivu výstavby na režim, úrovně hladin a kvalitu podzemních vod

Zákazník:
CTP Invest, spol. s.r.o.
Lokalita:
Svinary
Realizace:
2015
Náhled není k dispozici

Štěrkovna Tovačov - vyhodnocení archivní vrtné dokumentace a zpracování geologického modelu

Zákazník:
Českomoravský štěrk, a.s.
Lokalita:
Tovačov
Realizace:
2014
Náhled není k dispozici

Generel vodovodu a generel kanalizace města Český Brod; Vyhodnocení rozvojových ploch města Český Brod z hlediska zasakování srážkových vod

Zákazník:
AQUA PROCON, s.r.o.
Lokalita:
Český Brod
Realizace:
2014
Ukázka Generel vodovodu a generel kanalizace města Český Brod; Vyhodnocení rozvojových ploch města Český Brod z hlediska zasakování srážkových vod 1

GENEREL - geologie, hydrogeologie a inženýrské geologie - aktualizace 2014

Zákazník:
Statutární město Brno
Lokalita:
Město Brno
Realizace:
2014
Náhled není k dispozici

Zobrazeno: 1-5 z celkem 12
první | předchozí |  | poslední