Volná místa

V současné době nepřijímá firma AQUA ENVIRO s.r.o. žádné další pracovníky do trvalého pracovního poměru.

Nabízíme pouze spolupráci formou dohody o provedení práce za účelem pomoci při realizaci terénních geologických prací.

Nabídka

Vybrané reference

k.ú. Zábřeh na Moravě - Vyhodnocení funkčnosti vsakovacího systému na ulici Květinová

Ukázka našich prací 1

Zábřeh na Moravě, 2012 Městský úřad Zábřeh