Volná místa

V současné době nepřijímá firma AQUA ENVIRO s.r.o. žádné další pracovníky.

Nabídka

Vybrané reference

k.ú.Hranice - Doplňkový HG průzkum pro výstavbu retenčně vsakovací nádrže

Ukázka našich prací 1

Hranice, 2012 CTP Invest, spol. s r.o.